Muistikoordinaattori koulutus

post thumb
Muistisairaudet
by Minttu/ on 17 Sep 2021

Muistikoordinaattori koulutus

Muistisairaudet lisääntyvät väestössämme hurjaa vauhtia. Siksi tarvitaan yhä enemmän myös ammattilaisia hoitamaan ja tukemaan muistisairaita. Muistikoordinaattori koulutus antaa valmiudet auttaa muistisairaita ja heidän läheisiään. Muistikoordinaattori mahdollistaa muistisairaan mukavan kotona asumisen mahdollisimman pitkään. Muistikoordinaattori ottaa täyden vastuun muistisairaasta ja luo hoitosuhteeseen turvallisen ilmapiirin ja jatkuvuuden tunteen. Muistikoordinaattoriksi voi kouluttautua monissa Suomen oppilaitoksissa. Tutkinto suoritetaan yleensä yliopistossa.

Muistikoordinaattori koulutus ja tavoitteet

Muistikoordinaattoriksi voi opiskella myös etäopintojen kautta. Muistikoordinaattoriksi voi kouluttautua sosiaali- ja terveysalan ammatillisen opintoasteen tai korkeakoulututkinnon suorittaneet henkilöt. Koulutus kestää noin vuoden. Muun muassa Mikkelin kesäyliopisto on paikka, jossa voi opiskella tutkinnon etänä. Tutkinnon tavoitteina ovat muun muassa saada valmiudet muistisairauden varhaiseen toteamiseen, muistiterveyden edistämiseen ja toimiminen muistihoitotyön asiantuntijana.

Muistikoordinaattori osaa arvioida ja toteuttaa potilaan elämänlaatua parantavaa ohjausta. Muistikoordinaattorin opintoihin sisältyy muun muassa juridiset ja eettiset lähtökohdat muistihoitotyössä. Myös logoterpeuttinen ajattelu ja Tunteva-mallin käyttö muistiasiakkaan hoidossa kuuluvat opintoihin. Yksi tärkeimpiä kulmakiviä opinnoissa on kotihoito, joka tukee muistikuntoutusta. Koulutus on monipuolinen ja laaja-alainen, ja se antaa hyvät valmiudet muistihoitajan työhön.

Missä muistikoordinaattori toimii

Muistikoordinaattoria tarvitaan muun muassa kotihoidossa, sairaaloissa, vanhusten palvelutaloissa ja terveyskeskuksissa. Muistikoordinaattori työskentelee myös yksityisellä puolella muun muassa lääkärikeskuksissa. He työskentelevät eri ikäisten ja eri taustaisten ihmisten parissa. Muistisairaat eivät aina ole vanhuksia, vaan heitä löytyy myös työikäisten joukosta yhä enenevissä määrin.