Viimeisimmät artikkelit

Muistisairaudet
Parhaat nettipelit muistia tukemaan
by Minttu/ on 04 Jun 2024

Parhaat nettipelit muistia tukemaan

Muistisairaus hiipii hyvin salaa ja useimmiten siinä vaiheessa, kun se kunnolla huomataan, ei muistia enää kykene parantamaan. Silloin huolehditaan, että elämä jatkuu mahdollisimman hyvänä ja virkkeitä on tarjolla loppuun asti. Mutta aina tilanne ei ole näin dramaattinen, sillä muistia voi harjoittaa vuosien mittaan niin, ettei muistisairautta välttämättä tule. Parhaat nettipelit ovat mainio tapa muistin toimivuuden tukemisessa. Millaisia ovat parhaat nettipelit? Korttipelejä on paljon ja erilaisia, joita monet ovat pelanneet jo lapsuudessa ja palaavat niiden pariin sen jälkeen, kun omat lapset ovat sopivassa iässä oppimaan parhaat korttipelit.

Muistisairaudet
Parhaat lisäravinteet
by Minttu/ on 08 Nov 2022

Parhaat lisäravinteet

Onko olemassa lisäravinteita muistin sekä aivojen toiminnan tueksi? Liian usein parhaat lisäravinteet mielletään ja toisaalta myös mainostetaan pelkästään lihasten avuksi ja siinä samassa unohdetaan täysin muistin tukeminen. Aivotkin tarvitsevat tietynlaista jumppaa, mutta myös niiden tueksi tarvitaan terveellinen ruokavalio ja lisäravinteita. Dementia on yhä useamman seuralainen vanhemmiten ja sairastuvien määrän on arvioitu edelleen lisääntyvän. Koskaan ei ole liian myöhäistä aloittaa taistelua sitä vastaan. Miksi lisäravinteita aivoille? Ruokavaliolla on osuutta siihen, että keskittymiskyky saattaa toisena päivänä olla parempi kuin edellisenä.

Muistisairaudet
CERAD muistitesti kysymykset arviointiin
by Minttu/ on 17 Aug 2022

CERAD muistitesti kysymykset arviointiin

Kirjainyhdistelmä CERAD tulee sanoista ”The Consortium to Establish a Registry for Alzheimer’s Disease”. Vapaasti suomennettuna se on ”Yhteenliittymä Alzheimerin tautirekisterin muodostamista varten”. Kyseessä on siis laaja, Yhdysvalloissa vuonna 1986 aloitettu hanke, jossa pyritään löytämään keinoja Alzheimerin taudin varhaiseksi toteamiseksi. Tämä projekti on tuottanut kognitiivisia häiriöitä arvioivan kysymyspatteriston, CERAD muistitesti kysymykset. Vastausten perusteella voidaan tehdä huomioita, jotka antavat syitä dementian ja Alzheimerin taudin jatkotutkimuksiin. Testi sopii vain iäkkäille ihmisille, sitä ei pidetä luotettavana työikäisten arvioinnissa.

Muistisairaudet
Mikä on Cerad muistitesti?
by Minttu/ on 13 Apr 2022

Mikä on Cerad muistitesti?

Cerad muistitesti otetaan käyttöön, kun halutaan selvittää, onko henkilöllä mahdollisesti jokin alkava muistisairaus. Diagnoosia ei tehdä pelkän testin perusteella, mutta se antaa selkeää osviittaa siitä, edellyttääkö tilanne seurantaa tai jatkotoimenpiteitä. Muistitestiin voi hakeutua matalalla kynnyksellä, sillä pelkästään läheisen tai oma huoli muistin heikentymisestä on peruste testin tekemiselle. Sen voi tehdä yksityisellä lääkäriasemalla tai terveyskeskuksessa, ja sen suorittaa lääkäri. Cerad muistitesti koostuu osiosta Melko kattava Cerad muistitesti kestää puolesta tunnista tuntiin ja sitä käytetään erityisesti Alzheimerin taudin varhaiseen toteamiseen.

Muistisairaudet
Ilmainen muistitesti selvittää muistikyvyn
by Minttu/ on 13 Apr 2022

Ilmainen muistitesti selvittää muistikyvyn

Ihmisen muisti toimii vaihtelevasti ja esimerkiksi stressaava elämäntilanne saattaa vaikuttaa muistikykyyn huomattavastikin. Jos muisti pätkii, ei siis heti ole syytä huoleen. Erilaiset muistitestit ovat hyvä apu, kun pyritään selvittämään, onko kyseessä tilapäinen vaihe vai kenties kyse jo muistisairaudesta. Ilmainen muistitesti löytyy esimerkiksi netistä. Mikäli oma tai läheisen tilanne huolettaa, testiin kannattaa hakeutua nopeasti. Mitä varhaisemmassa vaiheessa muistihäiriö todetaan, sitä paremmin sitä voidaan hoitaa. Luotettava ja ilmainen muistitesti MMSE on yleisimmin käytetty muistitesti.

Muistisairaudet
Mitä fysioterapeutti tekee ja mitä fysioterapia on?
by Minttu/ on 16 Feb 2022

Mitä fysioterapeutti tekee ja mitä fysioterapia on?

Moni on varmasti miettinyt, mitä fysioterapeutti tekee. Fysioterapeutit ovat Valviran valvomia liikunnan ja terveydenhuollon ammattilaisia, jotka auttavat monenlaisia asiakkaita. He edistävät asiakkaan toimintakykyä ja liikuntakykyä sekä ohjaavat itsehoidossa ja liikunnassa. He myös arvioivat asiakkaan tilannetta ja kykyä liikkua sekä toimia arjessa. Yhdessä asiakkaan kanssa he laativat suunnitelman toimintakyvyn parantamiseksi ja ylläpitämiseksi. Näin asiakas saavuttaa optimaalisen toimintakyvyn. Muistisairaan toimintakyvyn tukeminen, hyvän hoidon kriteeristö Usein lääkäri antaa lähetteen fysioterapiaan esimerkiksi silloin, kun asiakas on kärsinyt pitkittyneistä tuki- ja liikuntaelimistön kivuista.

Muistisairaudet
Muistitestit Muistiklinikalla
by Minttu/ on 12 Jan 2022

Muistitestit Muistiklinikalla

Muistitestit ovat helppo tapa testata omaa tai läheisesi muistia, jos epäilet sen heikentyneen tai haluat tietää, kuinka pahasti muisti on jo heikentynyt. Muistitestejä on monenlaisia, ne kestävät eri määrän aikaa ja näin ne ovat suhteellisen perusteellisia. Testin tekeminen voi auttaa tunnistamaan varhaisen Alzheimerin ja näin sen hoito voidaan aloittaa hyvissä ajoin. Muistiklinikalla osataan parhaiten neuvoa milloin ja millaiseen testiin kulloinkin kannattaa mennä. Mistä Muistini mukaan kertoo? Milloin muistitesti voi olla paikallaan?

Muistisairaudet
Muistini mukaan on elämäkerta
by Minttu/ on 17 Nov 2021

Muistini mukaan on elämäkerta

Muistaminen on toisinaan hankalaa ja se tuo häpeää sekä sen takia ehkä vetäytyy pois muiden ihmisten seurasta. Muistiongelmia ei kannata hävetä. Jos kuitenkin on halu vetäytyä yksin, on kirja Muistini mukaan Mikael Persbrandtin elämästä varsin raadollista luettavaa. Ei ehkä siksi, että hänellä olisi muistiongelmia vaan siksi, että erinäiset hölmöilyt olisi helpompi unohtaa eikä tuoda niitä kovin julkisesti esille. Ne ovat tuoneet tälle Ruotsin eturivin näyttelijälle monia katumuksen hetkiä. Mistä Muistini mukaan kertoo?

Muistisairaudet
Muistisairaan toimintakyvyn tukeminen auttaa arjessa
by Minttu/ on 07 Oct 2021

Muistisairaan toimintakyvyn tukeminen auttaa arjessa

Läheisen muistisairaus voi tulla yllätyksenä ja aiheuttaa hämmennystä. Muistisairauden kanssa kuitenkin voi oppia elämään eikä muistisairaus ole este elämästä nauttimiselle. Muistisairaan toimintakyvyn tukeminen on tärkeä osa muistisairaan hoitosuunnitelmaa. Muistisairaille sopivia kuntoutusmuotoja ovat esimerkiksi toiminta- tai fysioterapia, ravintosuunnitelman tekeminen ja ravinnosta huolehtiminen, puheterapia ja muistisairaille suunnattu päivätoiminta sekä psykologinen tuki. Muistisairaan kuntoutuspolut ovat yksilöllisiä ja ne tehdään muistisairaan toiveita kunnioittaen. Muistisairaan toimintakyvyn tukeminen, hyvän hoidon kriteeristö Muistiliitossa on määritelty hyvän hoidon kriteeristöön kuuluvia asioista.

Muistisairaudet
Muistikoordinaattori koulutus
by Minttu/ on 17 Sep 2021

Muistikoordinaattori koulutus

Muistisairaudet lisääntyvät väestössämme hurjaa vauhtia. Siksi tarvitaan yhä enemmän myös ammattilaisia hoitamaan ja tukemaan muistisairaita. Muistikoordinaattori koulutus antaa valmiudet auttaa muistisairaita ja heidän läheisiään. Muistikoordinaattori mahdollistaa muistisairaan mukavan kotona asumisen mahdollisimman pitkään. Muistikoordinaattori ottaa täyden vastuun muistisairaasta ja luo hoitosuhteeseen turvallisen ilmapiirin ja jatkuvuuden tunteen. Muistikoordinaattoriksi voi kouluttautua monissa Suomen oppilaitoksissa. Tutkinto suoritetaan yleensä yliopistossa. Muistikoordinaattori koulutus ja tavoitteet Muistikoordinaattoriksi voi opiskella myös etäopintojen kautta. Muistikoordinaattoriksi voi kouluttautua sosiaali- ja terveysalan ammatillisen opintoasteen tai korkeakoulututkinnon suorittaneet henkilöt.

Muistisairaudet
Muistisairaan omaiset on otettava huomioon
by Minttu/ on 21 Jul 2021

Muistisairaan omaiset on otettava huomioon

Muistisairaus ei ole koskaan ainoastaan sairastunutta koskettava asia. Myös muistisairaan omaiset on syytä ottaa huomioon ja heidän jaksamisestaan tulee välittää. Muistisairaan omainen voi kokea riittämättömyyden tunnetta ja jopa turvattomuutta, sillä muistisairaudet ovat hyvin arvaamattomia sairauksia. Ne voivat edetä joko todella nopeasti tai sitten hitaasti. Varmaa kuitenkin on, että muistisairauksia ei voi pysäyttää, vaan ne etenevät koko ajan. Muistisairaan omaiset sairastuneen tukena Muistisairaan omaisille täytyy tarjota riittävästi tukea siihen, kuinka sairastuneen tukena voi olla parhaimmalla mahdollisella tavalla.