Mikä on Cerad muistitesti?

post thumb
Muistisairaudet
by Minttu/ on 13 Apr 2022

Mikä on Cerad muistitesti?

Cerad muistitesti otetaan käyttöön, kun halutaan selvittää, onko henkilöllä mahdollisesti jokin alkava muistisairaus. Diagnoosia ei tehdä pelkän testin perusteella, mutta se antaa selkeää osviittaa siitä, edellyttääkö tilanne seurantaa tai jatkotoimenpiteitä. Muistitestiin voi hakeutua matalalla kynnyksellä, sillä pelkästään läheisen tai oma huoli muistin heikentymisestä on peruste testin tekemiselle. Sen voi tehdä yksityisellä lääkäriasemalla tai terveyskeskuksessa, ja sen suorittaa lääkäri.

Cerad muistitesti koostuu osiosta

Melko kattava Cerad muistitesti kestää puolesta tunnista tuntiin ja sitä käytetään erityisesti Alzheimerin taudin varhaiseen toteamiseen. Se sisältää erilaisia tehtäviä, joissa testataan esimerkiksi sanojen mieleen painamista, niiden säilyttämistä muistissa, visuaalisen materiaalin säilyttämistä muistissa, kielellisiä toimintoja, hahmottamista ja toiminnan suunnitelmallisuutta. Testi on osoittautunut varsin luotettavaksi diagnosointivälineeksi ja se on laajalti käytössä.

Mikäli oma muistaminen huolettaa, tilannetta on ensin mahdollista kartoittaa tekemällä netissä ilmainen muistitesti. Niitä löytyy joitakin kohtuullisen hyviä. Kannattaa kuitenkin pitää mielessä, että netin testit eivät korvaa millään tavalla ammattilaisen tekemiä testejä. Mitä nopeammin hakeutuu tutkimuksiin, sitä nopeammin hoito on mahdollista aloittaa, jolloin ennustekin on luonnollisesti suotuisampi.

Tulokset nopeasti

Lääkäri pystyy tulkitsemaan CERAD muistitestin tuloksia saman tien. Tulokset voidaan jaotella kolmeen ryhmään. Ensimmäisessä tarkemmat tutkimukset ovat tarpeen saman tien, toisessa uusintatutkimuksessa tilannetta on hyvä seurata ja kolmannessa muistisairaus ei tällä hetkellä ole todennäköinen. Olipa tulos mikä tahansa, on lohdullista muistaa, että hyvän elämän edellytykset täyttyvät jatkossakin.